"reakcje" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "reakcje" po polsku — Słownik angielsko-polski

reakcje

We love to hear from our users
rzeczownik
 1. feedback **
rzeczownik
 1. response **** , re. (skrót) *
 2. reaction ***   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Her promotion was met with various reactions. (Jej awans napotkał na różne reakcje.)
  The reaction of patient's body was a recovery. (Reakcją organizmu pacjenta było wyzdrowienie.)
  The local community displayed an aggressive reaction. (Lokalna społeczność wykazała agresywna reakcję.)
  link synonim: response
 3. echo **
  • oddźwięk, reakcja (na coś) [COUNTABLE]
   I can still hear the echoes of your behaviour. (Nadal słyszę reakcje na twoje zachowanie.)
   Her behaviour is the echo of your words. (Jej zachowanie jest reakcją na twoje słowa.)
 4. emotional response
 5. idiosyncrasy

Powiązane zwroty — "reakcje"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
przymiotnik