Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"garb" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "garb" po polsku

garb

obrazek do "hump" po polsku obrazek do "speed bump" po polsku
rzeczownik
 1. hump
  • wybrzuszenie, garb
   The car slowed down as there were a few humps on the road. (Samochód zwolnił, ponieważ na drodze było kilka wybrzuszeń.)
   link synonim: hunch
  • garb (u wielbłąda)
   Some camels have two humps, and some only have one. (Niektóre wielbłądy mają dwa garby, a niektóre mają tylko jeden.)
   It was very uncomfortable to sit on a camel's hump. (Bardzo niewygodnie było siedzieć na garbie wielbłąda.)
   link synonim: hunch
  • garb (na czyichś plecach)
   Sooner or later you'll get a big hump! (Wcześniej czy później dostaniesz wielkiego garba!)
 2. hunch *  
  We are looking for a man with a hunch. (Szukamy mężczyzny z garbem.)
  link synonim: hump
 3. humpback  
 4. hunchback  
 5. speed bump , speed hump British English , także: traffic hump British English , road hump , speed ramp British English , ramp British English *
  • próg zwalniający (na drodze), garb
   A ramp was installed on the road to prevent speeding. (Na jezdni został zamontowany garb, aby zapobiec przekraczaniu prędkości.)
 6. kyphosis
 7. gibbosity
 8. gibbus  
 9. hunch back  
 10. humped back
 11. crookback   old use
czasownik
 1. hunch *
  • kulić (się), garbić (się)
   He always hunched at his desk. (On zawsze garbił się przy swoim biurku.)
czasownik
 1. stoop *  
  I asked you not to stoop. (Prosiłem cię, żebyś się nie garbiła.)
  My son stoops all the time. (Mój syn cały czas się garbi.)
 2. slouch
 3. hunker , hunker down American English
phrasal verb
 1. hunch over

Powiązane zwroty — "garb"

przymiotnik
garbaty = gibbous , także: gibbose +3 znaczenia
rzeczownik
Zobacz także: garb krzywkigarbienie

"garb" — Słownik kolokacji angielskich

speed bump kolokacja
 1. speed rzeczownik + bump rzeczownik = próg zwalniający (na drodze), garb
  Bardzo silna kolokacja

  A little bit of a speed bump, but not bad.

  Podobne kolokacje:

"garb" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "garb" po angielsku

garb

rzeczownik
 1. strój, ubiór (sposób ubierania się) formal [UNCOUNTABLE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ubrać się, ubierać się

powered by  eTutor logo