"dawniej" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dawniej" po polsku

dawniej

przysłówek
 1. once *****
  • kiedyś, dawniej
   Being in love was easier once. (Dawniej bycie zakochanym było łatwiejsze.)
   Witches were once burned. (Czarownice były dawniej palone.)
   I had a bike once. (Miałem kiedyś rower.)
   Once I had a dog called Rambo. (Kiedyś miałem psa imieniem Rambo.)
 2. yesterday ***
  • dawniej, w niedawnej przeszłości
   Yesterday the technology wasn't so complicated. (Dawniej technologia nie była tak skomplikowana.)
   I remember yesterday people talked to each other more often. (Pamiętam, że dawniej ludzie więcej ze sobą rozmawiali.)
 3. formerly **
  • niegdyś, poprzednio, dawniej formal
   The building formerly housed an internet service provider. (W tym budynku mieściła się dawniej siedziba dostawcy usług internetowych.)
   She was formerly married to a good friend of mine. (Ona była wcześniej żoną mojego dobrego przyjaciela.)
   link synonim: antecedently
 4. beforetime   old use
 1. in the past
 2. back in the day

Powiązane zwroty — "dawniej"

przymiotnik
dawny = old +10 znaczeń
prefiks
dawny = archo- +1 znaczenie
przysłówek
inne
rzeczownik
czepek (nakrycie głowy noszone dawniej przez kobiety) = cap
car (monarcha sprawujący dawniej władzę w Rosji) = tsar , tzar , czar
Nowy Świat (nazwa używana dawniej w odniesieniu do kontynentów amerykańskich) = New World
katapulta (używana dawniej przez wojska) = catapult
szafot (dawniej miejsce egzekucji przestępców) = scaffold
zapaska (wełniany fartuch noszony dawniej przez kobiety na wsi) = apron
(dawniej) droga żelazna = railroad
czarnuch (dawniej; obraźliwe określenie) = jig
zwolennik unii (w Irlandii lub dawniej w USA) = Unionist
kask (dawniej) = casque
kniaź (tytuł księcia używany dawniej na Rusi) = knez
napaść na policjanta ze skutkiem śmiertelnym (dawniej w Wielkiej Brytanii i Irlandii) = capital murder
morowe powietrze (dawniej domniemana przyczyna wybuchu epidemii) = miasma
(dawniej) kretynizm = congenital myxoedema
inne

"dawniej" — Słownik kolokacji angielskich

in the past kolokacja
 1. in przyimek + past rzeczownik = dawniej, kiedyś, w przeszłości
  Zwykła kolokacja

  Did he change, or were we wrong in the past?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo