BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"about one's past" — Słownik kolokacji angielskich

about one's past kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około czyjś przeszłość
  1. about przyimek + past rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He did not want to talk much about the past.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo