KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"czarnuch" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czarnuch" po polsku

czarnuch

rzeczownik
 1. Jim Crow    AmE potocznie
 2. boy ***** , także: bwoy slang
  • czarnuch (obraźliwe określenie)  AmE slang [policzalny]
   What's this boy doing here? (Co ten czarnuch tutaj robi?)
   A boy like you cannot help me. (Czarnuch jak ty nie może mi pomóc.)
 3. sambo
  • czarnuch (obraźliwie) potocznie
   Go back to Brooklyn, you sambo! (Wracaj na Brooklyn, ty czarnuchu!)
 4. nigger , , także: neger , także: nigga , także: niggah
  • czarnuch, asfalt (obraźliwe określenie na osobę o czarnym kolorze skóry) wulgarnie
   W Stanach Zjednoczonych przyjmuje się, że słowo to bez negatywnych konotacji mogą używać tylko osoby czarnoskóre. W praktyce używają je tylko niektóre osoby w odniesieniu do innych czarnoskórych osób. Użycie go przez osoby o innym kolorze skóry zwykle uznawane jest za przejaw braku kultury lub rasizmu. Zachęcamy do niestosowania tego słowa, ani w mowie, ani w piśmie.
   link synonim: jigaboo
 5. kaffir
  • czarnuch (obraźliwe określenie na osobę czarnoskórą w południowej Afryce)
 6. spade
 7. jig
 8. coon   wulgarnie
 9. spook
 10. darkey , darky
 11. dinge
 12. blackamoor
 13. jigaboo
 14. moolinyan
 15. munt SAE slang
  • czarnuch (obraźliwe określenie na osobę o czarnym kolorze skóry)
 16. spearchucker
 17. blacky
 18. nignog    BrE wulgarnie
 19. kafir , kuffar   wulgarnie
 20. tar baby
 21. butterhead obraźliwie   slang

Powiązane zwroty — "czarnuch"

przymiotnik
czarny = black +4 znaczenia
rzeczownik
czarny = black +2 znaczenia
prefiks

powered by  eTutor logo