BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"czarnuch" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czarnuch" po polsku

czarnuch

rzeczownik
 1. Jim Crow   American English informal
 2. boy ***** , także: bwoy slang
  • czarnuch (obraźliwe określenie) American English slang [COUNTABLE]
   What's this boy doing here? (Co ten czarnuch tutaj robi?)
   A boy like you cannot help me. (Czarnuch jak ty nie może mi pomóc.)
 3. nigger , , także: neger , także: nigga , także: niggah
  • czarnuch, asfalt (obraźliwe określenie na osobę o czarnym kolorze skóry) taboo
   Nigga, please! I am right and you are not. Grow the hell up. (Czarnuchu, proszę cię! Ja mam rację, a ty nie. Dorośnij, do cholery.)
   W Stanach Zjednoczonych przyjmuje się, że słowo to bez negatywnych konotacji mogą używać tylko osoby czarnoskóre. W praktyce, używają je tylko niektóre osoby w odniesieniu do innych czarnoskórych osób. Użycie go przez osoby o innym kolorze skóry zwykle uznawane jest za przejaw braku kultury lub rasizmu. Zachęcamy do nie stosowania tego słowa, ani w mowie, ani w piśmie.
   link synonim: jigaboo
 4. sambo
  • czarnuch (obraźliwie) informal
   Go back to Brooklyn, you sambo! (Wracaj na Brooklyn, ty czarnuchu!)
 5. kaffir
  • czarnuch (obraźliwe określenie na osobę czarnoskórą w południowej Afryce)
 6. spade
  • czarnuch (bardzo obraźliwe) taboo
 7. jig
  • czarnuch (dawniej; obraźliwe określenie) old use
 8. coon   taboo
 9. spook
 10. darkey , darky
 11. dinge
 12. blackamoor
 13. moolinyan
 14. jigaboo
 15. spearchucker
 16. nignog   British English taboo
 17. kafir , kuffar   taboo
 18. tar baby
 19. butterhead not polite   slang

Powiązane zwroty — "czarnuch"

przymiotnik
czarny = black +3 znaczenia
rzeczownik
czarny = black +2 znaczenia
prefiks

powered by  eTutor logo