BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"ostry sprzeciw" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ostry sprzeciw" po polsku

ostry sprzeciw

rzeczownik
 1. backlash *
  • gwałtowna reakcja (przeciwko czemuś), ostry sprzeciw
   It could cause a popular backlash in Russia and bring down the government. (To może wywołać powszechną reakcję w Rosji i obalić rząd.)
   Their decision created backlash in the community. (Ich decyzja spowodowała ostry sprzeciw w społeczności.)

"ostry sprzeciw" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostry sprzeciw
 1. vigorous przymiotnik + opposition rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  But its potential impact on the watershed has also stirred vigorous opposition among environmentalists and city officials.

powered by  eTutor logo