wyjście (z budynku)

exit

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

exit = wyjście (z budynku)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

This staircase leads directly to the exit. = Ta klatka schodowa prowadzi bezpośrednio do wyjścia.