ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"być na miejscu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być na miejscu" po polsku

być na miejscu, być na swoim miejscu

 1. be in place  
obrazek do "to eat in" po polsku
przysłówek
 1. in place ***
 2. on premises , także: on-premises , także: on-prem , on the premises
przymiotnik
 1. correct ***
  • bez zastrzeżeń, na miejscu (np. zachowanie)
   Even though he was in a completely new situation, his behaviour was correct. (Pomimo że był w zupełnie nowej sytuacji, jego zachowanie było na miejscu.)
   Your son's behaviour on the trip was correct. (Zachowanie twojego syna na wycieczce było bez zastrzeżeń.)
 2. well-timed
 3. seemly
 1. then and there , there and then , right then and there
 2. on the scene
  • na miejscu (np. jakiegoś wydarzenia)
   The press conference is in two hours. We must be the first on the scene. (Konferencja prasowa jest za dwie godziny. Musimy być pierwsi na miejscu zdarzenia.)
 1. to eat in , for here
 2. on the ground  
idiom
 1. on the spot
przymiotnik
 1. in place ***
  • na swoim miejscu, stosowny
   Security is in place and you are clear to enter. (Ochrona jest na swoim miejscu i możecie swobodnie wejść do środka.)
   Everything in this house should be in place. (Wszystko w tym domu powinno być na swoim miejscu.)
 1. in position , into position
idiom
 1. be out of line   potocznie
  Things I said were out of line, I'm sorry. (Rzeczy, które powiedziałem, były nie na miejscu, przepraszam.)
  His behaviour is out of line. (Jego zachowanie jest nie na miejscu.)

powered by  eTutor logo