Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely correct" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely correct kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie poprawny
  1. absolutely przysłówek + correct przymiotnik
    Silna kolokacja

    The other option would have been to simply not say anything until facts were absolutely correct.

powered by  eTutor logo