"centralnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "centralnie" po polsku

centralnie

przysłówek
 1. directly ****
  • dokładnie, centralnie
   A lady who lives directly under our apartment snores so loudly we can't sleep at night. (Pani, która mieszka dokładnie pod naszym mieszkaniem, chrapie w nocy tak głośno, że nie możemy spać.)
   He was sitting directly behind me. (On siedział dokładnie za mną.)
 2. squarely
  • centralnie, prosto
   He hit me squarely in the face. (On uderzył mnie prosto w twarz.)
   zobacz także: square
 3. centrally  
 4. smack informal , smack-bang informal , smack dab American English informal
idiom
 1. right spang in the middle

powered by  eTutor logo