Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"prosta" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prosta" po polsku

prosta

rzeczownik
 1. beeline , bee-line , bee line
 2. straight ***
  • prosta (prosty odcinek toru wyścigowego)
   He has a chance to win, it's the last straight! (On ma szansę wygrać, to ostatnia prosta!)
   It was the last straight when he suddenly fell down. (To była ostatnia prosta, kiedy nagle upadł.)
   link synonim: straightaway
obrazek do "easy" po polsku Straight Line Tutorial
przymiotnik
 1. easy *****
  • łatwy, prosty, nietrudny (np. egzamin)
   It's really easy to do. (To jest naprawdę łatwe do zrobienia.)
   The questions were easy. (Pytania były łatwe.)
   Maths is as easy as ABC. (Matematyka jest tak łatwa, jak abecadło.)
   English is easy. (Angielski jest łatwy.)
   link synonim: simple
   przeciwieństwo: complicated
 2. simple ****
  • prosty, nieskomplikowany
   The test consisted of 5 simple questions. (Test składał się z 5 prostych pytań.)
   The installation process is very simple. (Proces instalacji jest bardzo prosty.)
   It's not so simple. (To nie jest takie proste.)
   link synonimy: easy, bareboned
   przeciwieństwo: complex
   important nie mylić z: straight
  • prosty (bez zbędnych dekoracji)
   She wore a simple wedding dress. (Ona ubrała prostą suknię ślubną.)
   We live in a simple flat. (Mieszkamy w prostym mieszkaniu.)
   przeciwieństwo: palatial
  • prosty (np. czas gramatyczny) termin techniczny
   Present Simple was the first tense I've learned. (Czas teraźniejszy prosty był pierwszym czasem, którego się nauczyłem.)
   Present Simple has a simple grammatical structure. (Present Simple ma prostą budowę gramatyczną.)
 3. straight ***
  • prosty (biegnący prosto, nieskrzywiony)
   It is a long, straight road - you just can't get lost. (To długa, prosta droga - nie sposób się zgubić.)
   I don't like my straight hair. (Nie lubię moich prostych włosów.)
   Sit straight! Don't bend your back. (Siedź prosto! Nie zginaj pleców.)
   przeciwieństwo: crooked
   important nie mylić z: simple
 4. direct ****
  • bezpośredni, prosty (np. bez przesiadek, bez zmian kierunku)
   I would like to book a direct flight to Barcelona. (Chciałbym zarezerwować bezpośredni lot do Barcelony.)
   Is there a direct train to Berlin? (Czy jest bezpośredni pociąg do Berlina?)
   I want you to go home by the most direct route. (Chcę, żebyś poszła do domu najbardziej prostą drogą.)
   przeciwieństwo: indirect
 5. square , **** , sq. (skrót)
  • prosty (o kącie)
   A rectangle has four square angles. (Prostokąt ma cztery kąty proste.)
   A square angle has 90 degrees. (Kąt prosty ma 90 stopni.)
 6. plain ***
  • zwyczajny, prosty
   Do you want your coffee plain or with milk? (Chcesz kawę zwyczajną czy z mlekiem?)
   It's a plain formality. (To zwyczajna formalność.)
   Put the letter in a plain, white envelope. (Włóż list do zwykłej, białej koperty.)
 7. stark *
  • surowy (o wyglądzie czegoś), prosty (o dekoracji)
   This decoration is really stark. You should add some flowers. (Ta dekoracja jest naprawdę prosta. Powinnaś dodać trochę kwiatów.)
   I like the stark decor of this room. (Podoba mi się surowy wystrój tego pokoju.)
   The stark landscape of the mountains amazed me. (Surowy krajobraz gór zadziwił mnie.)
 8. straightforward , *
  • jasny (o instrukcji), prosty (o sprawie), przystępny (o informacji)
   We would like to get straightforward information about the promotion. (Chcielibyśmy dostać jasną informację o tej promocji.)
 9. humble *
  • prosty, niski, skromny (o pochodzeniu społecznym)
   She comes from a humble background. (Ona ma niskie pochodzenie.)
 10. primitive *
 11. bald , *
 12. upright *
 13. rustic
 14. austere
 15. severe ***
  • surowy, prosty (np. dekoracja)
   Does this severe decoration appeal to you? (Czy ta surowa dekoracja ci się podoba?)
 16. frugal
  • prosty, skromny (o posiłku)
   This frugal meal was delicious. (Ten prosty posiłek był przepyszny.)
   We had a frugal dinner today. (Dzisiaj zjedliśmy skromny obiad.)
 17. homely , , homey AmE , także: homy AmE
 18. forthright  
 19. plain old
 20. uncomplicated
 21. unsophisticated
 22. stripped-down , także: stripped , także: stripped-back
 23. chaste
 24. unadorned
 25. rude *
 26. home-made , homemade *
 27. plumb
 28. lowly
 29. artless
 30. uncultivated , uncultured
 31. unfussy
 32. no-brainer AmE potocznie
 33. buck ***  
  It's a buck question. (To jest proste pytanie.)
  "How was the test?" "It was buck." ("Jak poszedł ci test?" "Był prosty.")
 34. lank
 35. homespun
 36. rough-and-ready
 37. undeviating
 38. semplice
 39. unfancy
 40. shake and bake , także: shake 'n bake
 41. inartificial
 42. spit-and-sawdust
 43. cornpone
 44. semple
 45. brute
idiom
 1. straight as an arrow

Powiązane zwroty — "prosta"

przysłówek
prosto = straight +14 znaczeń
czasownik
prostować = straighten +2 znaczenia
upraszczać = simplify +1 znaczenie
rzeczownik
przymiotnik
prostacki = common +1 znaczenie
idiom

podobne do "prosta" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "prosta" po angielsku

rzeczownik
prostas = prostas (jedno z pomieszczeń w domach starożytnych Greków)