TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"niewyrobiony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niewyrobiony" po polsku

niewyrobiony

przymiotnik
 1. untutored
 2. unschooled
 3. uncultivated , uncultured
  • prosty (o osobie), niewyrobiony (towarzysko), bez ogłady
   You're really an uncultured person. (Naprawdę jesteś prostą osobą.)
 4. undiscerning  
 5. indiscriminating
 6. unskilful BrE , unskillful AmE
 7. unpractised
obrazek do "knead" po polsku
czasownik
 1. form ***** , forme dawne użycie
  • wytwarzać, wyrabiać [przechodni]
   They specialise in forming tombstones. (Oni specjalizują się w wyrabianiu nagrobków.)
   Goodyear was the first man to form tyres. (Goodyear był pierwszym człowiekiem, który wytwarzał opony.)
 2. educate **
  • wykształcać, wyrabiać, rozwijać (np. gust, smak, wyczucie) [przechodni]
   You should educate your taste by reading fashion magazines. (Powinieneś rozwijać swój gust przez czytanie magazynów o modzie.)
   By spending so much time abroad she educated a different accent. (Poprzez tak długie przebywanie za granicą, ona wykształciła inny akcent.)
 3. knead
idiom
 1. make it *****
  • zdążyć, zrobić na czas, wyrobić się
   I've made it for the second bus. (Zdążyłem na drugi autobus.)
   I'm sorry but I won't make it, you have to start without me. (Przepraszam ale nie zdążę, musicie zacząć beze mnie.)
 1. miss a deadline