BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"prostak" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prostak" po polsku

prostak

rzeczownik
 1. yahoo
  • prymityw, wieśniak, burak, prostak, cham British English potocznie
   Anyways, we're walking back to the car, and this yahoo starts jawing at me. (W każdym razie, wracaliśmy do samochodu, i ten prymityw zaczął coś do mnie mówić.)
   I am not explaining anything to a yahoo like you. (Nie mam zamiaru niczego wyjaśniać takiemu prostakowi jak ty.)
 2. boob potocznie
  • głupek, prostak, idiota, melepeta
   This boob asks stupid questions. (Ten idiota zadaje głupie pytania.)
   Do you see that boob? He spilled my coffee. (Widzisz tamtego głupka? On wylał moją kawę.)
 3. dip **
  • głupek, ciemniak, prostak American English język mówiony
   His stupid jokes reveal what a dip he is. (Jego głupie żarty pokazują jakim jest prostakiem.)
   He won't understand it, he's a dip. (On tego nie zrozumie, to ciemniak.)
   Don't talk to this dip, it's a waste of your time. (Nie rozmawiaj z tym głupkiem, to strata twojego czasu.)
 4. lug
 5. hoosier   American English potocznie
 6. hick American English potocznie
  • kmiot, prostak
   I won't deny that I'm just a country hick. (Nie zaprzeczę, że jestem tylko prostakiem z prowincji.)
 7. caveman , także: cave man
 8. gander
 9. bumpkin
 10. goober , także: guber  
 11. yap
 12. simpleton , simp
 13. yokel
  • gbur, kmiot, prostak (używane humorystycznie) potocznie
   This yokel from Louisiana is just a classic example of someone from that state. (Ten kmiot z Luizjany jest klasycznym przykładem kogoś z tego stanu.)
 14. gaby   dawne użycie
 15. boor ,
  • cham, gbur, prostak
   This boor offended me. (Ten gbur mnie obraził.)
   You're a boor, you don't know how to behave. (Jesteś prostakiem, nie wiesz, jak się zachowywać.)
 16. hayseed   American English potocznie
 17. country cousin
  • prostak, prowincjusz
   Don't expect much from the country cousins. (Nie oczekuj zbyt wiele od prowincjuszy.)
 18. plebeian
 19. bushwhacker
 20. beanhead
 21. diphead
 22. trash mouth , także: trashmouth
 23. palooka , także: paluka
 24. stump jumper
 25. knacker
 26. keanu slang  
  link synonim: simpleton
 27. bama , także: 'bama
 28. cornball American English potocznie , corny potocznie  
 29. culchie
 30. Abderite
 31. cafone slang , caffone
  • prostak, prymityw
   Slangowe określenie używane przez Amerykanów włoskiego pochodzenia.
 32. moonraker British English potocznie
 33. truffe   slang
 34. swabber
 35. oik , także: oick
 36. beef-head
 37. mucker

Powiązane zwroty — "prostak"

przymiotnik
prosty = easy +25 znaczeń
prostacki = common +4 znaczenia
przysłówek
prosto = straight +14 znaczeń
rzeczownik
prostota = simplicity , także: simpleness +1 znaczenie
czasownik

"prostak" — Słownik kolokacji angielskich

country cousin kolokacja
 1. country rzeczownik + cousin rzeczownik = prostak, prowincjusz
  Zwykła kolokacja

  Most days she'd have made me feel like a country cousin.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo