"sztywno" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sztywno" po polsku

sztywno

przysłówek
 1. stiffly  
 2. rigidly
  • sztywno, nieelastycznie
  • sztywno, surowo
   in a rigid manner
   My grandfather walks very rigidly. (Mój dziadek chodzi bardzo sztywno.)
 3. primly
 4. bolt **
  • prosto, sztywno (np. siedzieć)
   He always sits bolt upright when he poses for photos. (On zawsze siedzi sztywno, kiedy pozuje do zdjęć.)
   The noble was sitting at the table bolt upright and ate his dinner in silence. (Szlachcic sztywno siedział przy stole i w ciszy jadł kolację.)
 5. stuffily
 6. constrainedly
 7. inflexibly

Powiązane zwroty — "sztywno"

przymiotnik
sztywny = wooden +22 znaczenia
idiom
rzeczownik
czasownik

powered by  eTutor logo