nad, ponad

over, o'er

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

over , także: o'er literary = nad, ponad

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He is jumping over the fence. = On skacze przez płot.