PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"wypełniać rozkazy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypełniać rozkazy" po polsku

"wypełniać rozkazy" — Słownik kolokacji angielskich

follow orders kolokacja
  1. follow czasownik + order rzeczownik = słuchać rozkazów, wypełniać rozkazy
    Bardzo silna kolokacja

    Following Michael's order whether he wanted them to or not.

obey orders kolokacja
  1. obey czasownik + order rzeczownik = słuchać rozkazów, wypełniać rozkazy
    Bardzo silna kolokacja

    Two other teachers told the judge they would obey his order and return to work.