"obey one's commands" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przestrzegać czyjś polecenia
  1. obey czasownik + command rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They obey my command, and will fight to the death.

powered by  eTutor logo