"nadążać za kimś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nadążać za kimś" po polsku

nadążać za kimś

czasownik
 1. follow somebody , *****
  • nadążać za kimś, rozumieć kogoś
   I don't quite follow you. (Trochę za tobą nie nadążam.)
   And we're supposed to follow that! (I my powinniśmy za tym nadążać!)
   He couldn't follow all the logic. (On nie mógł zrozumieć całej tej logiki.)
idiom
 1. be with somebody ****   potocznie
  It's a complicated topic, try to be with me. (To skomplikowany temat, postaraj się za mną nadążać.)
  Are you with me or do you want me to repeat something? (Nadążasz za mną, czy chcesz, żebym coś powtórzył?)
 2. keep somebody's end up
phrasal verb
 1. keep up with somebody
 1. keep pace with somebody

powered by  eTutor logo