"emphasis" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "emphasis" po angielsku — Słownik polsko-angielski

emphasis ***

rzeczownik
Liczba mnoga: emphases
 1. nacisk, szczególna uwaga [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  He put emphasis on the word 'quickly'. (On położył nacisk na słowo "szybko".)
  They put a lot of emphasis on their employees behaving politely. (Oni położyli szczególny nacisk na to, żeby ich pracownicy zachowywali się uprzejmie.)
  She repeated the question with emphasis. (Ona powtórzyła pytanie z naciskiem.)
 2. akcent, nacisk (w sposobie mówienia) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  You should put emphasis on the first syllable. (Powinieneś położyć akcent na pierwszą sylabę.)
  She speaks English really funny - she always puts emphasis on a wrong syllable. (Ona śmiesznie mówi po angielsku - zawsze kładzie akcent na złą sylabę.)
  In his speech he put emphasis on the names of the best workers. (W swojej przemowie położył nacisk na imionach najlepszych pracowników.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.