"place emphasis" — Słownik kolokacji angielskich

place emphasis kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk miejsca
  1. place czasownik + emphasis rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The paper places a strong emphasis on local news and business.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo