ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"place" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

place czasownik

place + rzeczownik
Kolokacji: 199
place emphasis • place bets • place restrictions • place limits • place ads • place pressure • place importance • place children • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
  • Some whole language programs place too little emphasis on word analysis.
  • The paper places a strong emphasis on local news and business.
  • The school also places a special emphasis on Art education.
  • The school also places emphasis onto the study of the environment.
  • "But when all is said and done, we place too much emphasis on a single game."
  • "The new 200-metre events place an even greater emphasis on getting a good start."
  • These schools place a special emphasis on the learning of the Chinese language and culture.
  • Anyone who places a high emphasis on color should think about this model.
  • I would like us to place a strong emphasis on this again.
  • "I wouldn't place great emphasis on the report having much influence."
3. place restrictions = ograniczenia miejsca place restrictions
5. place ads = ogłoszenia miejsca place ads
8. place importance = znaczenie miejsca place importance
14. place teams = zespoły miejsca place teams
15. place one's arm = miejsce czyjś ramię place one's arm
16. place one's faith = miejsce czyjś wiara place one's faith
17. place one's trust = miejsce czyjś zaufanie place one's trust
18. place one's head = miejsce czyjś głowa place one's head
21. place one's body = miejsce czyjś ciało place one's body
22. place demands = żądania miejsca place demands
23. place side = miejsce strona place side
24. place an advertisement = umieścić reklamę, umieścić ogłoszenie place an advertisement
25. place objects = przedmioty miejsca place objects
26. place an order = złożyć zlecenie, złożyć zamówienie place an order
27. place the blame = obarcz odpowiedzialnością place the blame
28. place students = studenci miejsca place students
29. place a call = zamówić rozmowę telefoniczną place a call
31. place a piece = umieść kawałek place a piece
32. place runner-up = zdobywca drugiego miejsca miejsca place runner-up
35. place flowers = kwiaty miejsca place flowers
36. place the letter = umieść list place the letter
37. place the number = umieść liczbę place the number
38. place weight = waga miejsca place weight
39. place one's hopes = miejsce czyjś nadzieje place one's hopes
40. place one's life = miejsce czyjś życie place one's life
41. place a premium = wysoko ceń place a premium
42. place women = kobiety miejsca place women
43. place reliance = poleganie miejsca place reliance
45. place stress = stres miejsca place stress
46. place families = rodziny miejsca place families
47. place items = rzeczy miejsca place items
49. place the man = postaw człowieka place the man
50. place weapons = broń miejsca place weapons
51. place cameras = kamery miejsca place cameras
52. place candles = świece miejsca place candles
53. place a bomb = połóż bombę place a bomb
54. place confidence = zaufanie miejsca place confidence
czasownik + place
Kolokacji: 27
try to place • decide to place • want to place • allow to place • begin placing • ...
place + przyimek
Kolokacji: 68
placed on • placed under • placed upon • placed inside • place beside • ...
place + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 163
strategically placed • carefully place • highly placed • placed directly • immediately placed • well placed • later placed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.