ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"place restrictions" — Słownik kolokacji angielskich

place restrictions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ograniczenia miejsca
  1. place czasownik + restriction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It usually places restrictions for certain times of the day.

powered by  eTutor logo