ANGIELSKI NA START!Promocja -40% tylko do niedzieli!Sprawdź

"fight" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fight czasownik

fight + rzeczownik
Kolokacji: 223
fight fires • fight crime • fight terrorism • fight infection • fight AIDS • fight corruption • fight cancer • fight poverty • fight forces • ...
czasownik + fight
Kolokacji: 72
die fighting • stop fighting • start fighting • keep fighting • continue fighting • begin fighting • help fight • vow to fight • ...
fight + przyimek
Kolokacji: 62
fight for • fight against • fight off • fight over • fight back • fight alongside • fight down • fight out • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
4. fight over = pokłóć się fight over
6. fight back = stawiaj opór fight back
8. fight until = walczyć do czasu gdy fight until
9. fight among = walczyć wśród fight among
10. fight since = walcz od tej pory fight since
13. fight through = walcz całkowicie fight through
14. fight under = walcz poniżej fight under
15. fought near = walczyć blisko fought near
16. fight in = walczyć w fight in
17. fight on = kontynuować walkę fight on
18. fight during = walczyć podczas fight during
19. fight down = stłum fight down
20. fight about = pokłóć się fight about
21. fight within = walcz wewnątrz fight within
22. fight without = walcz na zewnątrz fight without
24. fight before = walcz wcześniej fight before
26. fight at = walczyć przy fight at
27. fight out = rozstrzygnij siłą fight out
28. fight to = walczyć aby fight to
29. fight by = walczyć przez fight by
31. fight from = walczyć z fight from
32. fight into = walczyć do fight into
33. fight throughout = walcz przez cały czas fight throughout
34. fight along = walcz wzdłuż fight along
35. fight of = walczyć z fight of
37. fight amongst = walczyć wśród fight amongst
38. fight back with = odpowiedz na atak fight back with
39. fight out of = rozstrzygać siłą z fight out of
40. fight up = walcz w górę fight up
41. fight outside = walcz na zewnątrz fight outside
42. fight off with = odpierać z fight off with
43. fight inside = walcz do środka fight inside
44. fight past = walka przeszłość fight past
45. fight off from = odpierać z fight off from
46. fight behind = walcz z tyłu fight behind
47. fight despite = walczyć pomimo fight despite
fight + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 113
fight hard • fight bravely • successfully fight • fight fiercely • bitterly fought • fight valiantly • fight together • fight desperately • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.