ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"fight" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fight czasownik

fight + rzeczownik
Kolokacji: 223
fight fires • fight crime • fight terrorism • fight infection • fight AIDS • fight corruption • fight cancer • fight poverty • fight forces • ...
czasownik + fight
Kolokacji: 72
die fighting • stop fighting • start fighting • keep fighting • continue fighting • begin fighting • help fight • vow to fight • ...
fight + przyimek
Kolokacji: 62
fight for • fight against • fight off • fight over • fight back • fight alongside • fight down • fight out • ...
fight + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 113
fight hard • fight bravely • successfully fight • fight fiercely • bitterly fought • fight valiantly • fight together • fight desperately • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. fight hard = walczyć zaciekle, walczyć wytrwale fight hard
9. fight well = walcz dobrze fight well
10. later fight = później walcz later fight
12. once fight = kiedyś walcz once fight
14. fight alone = walcz w pojedynkę fight alone
15. closely fought = blisko walczyć closely fought
18. fight about = pokłóć się fight about
19. fight effectively = walcz skutecznie fight effectively
22. fight furiously = walcz z wściekłością fight furiously
23. fought before = walczyć wcześniej fought before
24. fight mainly = walcz głównie fight mainly

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.