"tough fight" — Słownik kolokacji angielskich

tough fight kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieustępliwa walka
  1. tough przymiotnik + fight rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But lawyers believe the law is almost certain to face a long, tough fight in court.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo