"give a fight" — Słownik kolokacji angielskich

give a fight kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj walkę
  1. give czasownik + fight rzeczownik
    Silna kolokacja

    We were going to either give them a fight, or get torn from space.

    Podobne kolokacje: