ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"zamieszki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zamieszki" po polsku — Słownik angielsko-polski

zamieszki

rzeczownik
 1. riot **
  • zamieszki, rozruch [COUNTABLE]
   After the prison riot, the city council decided to reform the correctional system. (Po zamieszkach w więzieniu, rada miejska zdecydowała zreformować system więziennictwa.)
 2. fighting **
  • walki, zamieszki (na ulicach) [UNCOUNTABLE]
   The fighting has now taken on a life of its own. (Zamieszki zaczęły teraz żyć własnym życiem.)
 3. disorder ***
  • rozruchy, zamieszki [UNCOUNTABLE]
   His speech caused serious disorder in the city centre. (Jego przemowa spowodowała poważne rozruchy w centrum miasta.)
   The government's activities led to disorders in the country. (Działania rządu doprowadziły do zamieszek w kraju.)
   The police couldn't control the disorder that started after the game. (Policja nie mogła kontrolować zamieszek, które rozpoczęły się po meczu.)
   zobacz także: revolt
 4. commotion
  • zamieszki, rozruchy [UNCOUNTABLE]
   Police handled the commotion at the parade. (Policja zajęła się zamieszkami na paradzie.)
 5. rioting  
 6. communal riots
 7. civil commotion

Powiązane zwroty — "zamieszki"

czasownik
wybuchać (np. zamieszki, walki) = erupt +1 znaczenie
tłumić (zamieszki) = suppress
pacyfikować (np. zamieszki, buntowników) = pacify
rzeczownik
idiom
zamieszanie = holy stink +1 znaczenie