fight = kłócić się, sprzeczać się

It is simply known as “The

Źródło: http://thechaly.wordpress.com/2009/03/28/why-my-wife-is-never-wrong/

kłócić się, sprzeczać się

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

You could hear them fight every night. = Można ich było słyszeć jak kłócili się każdej nocy.