"fight song" — Słownik kolokacji angielskich

fight song kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piosenka walki
  1. fight rzeczownik + song rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A fight song was also later determined by the students.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo