PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"walczący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "walczący" po polsku

walczący

obrazek do "warrior" po polsku
przymiotnik
 1. militant *
  • wojowniczy, walczący, gwałtowny
   The peaceful protest was turned into a riot by a militant crowd. (Pokojowy protest został zmieniony w rozruchy przez gwałtowny tłum.)
 2. contending
 3. belligerent
 4. combatant  
rzeczownik
 1. warrior , ** , fighter , **
  • wojownik, bojownik, walczący [policzalny]
   He became a warrior at the late age of 29. (On został wojownikiem późno, w wieku 29 lat.)
   I think he's going to make me a better fighter. (Sądzę, że dzięki niemu będę lepszym wojownikiem.)
obrazek do "fight" po polsku
czasownik
 1. fight *****
  • walczyć (w bitwie, na wojnie) [przechodni/nieprzechodni]
   He fought bravely. (On walczył dzielnie.)
   We fight for our country. (Walczymy za naszą ojczyznę.)
   I had to fight for my current position. (Musiałem walczyć o moją obecną pozycję.)
  • bić się, walczyć [przechodni/nieprzechodni]
   He used to fight with other boys at school. (On zwykł bić się z innymi chłopcami w szkole.)
   My children always fight when they don't agree with each other. (Moje dzieci zawsze się biją, kiedy się ze sobą nie zgadzają.)
  • walczyć (o coś), starać się (o coś) [przechodni/nieprzechodni]
   It's your right and you should fight for it. (To twoje prawo i powinieneś o nie walczyć.)
   I am going to fight for her against the whole world. (Zamierzam walczyć o nią przeciwko całemu światu.)
  • walczyć (na ringu) [przechodni/nieprzechodni]
   A boxer is someone who fights in a ring. (Bokser to ktoś, kto walczy na ringu.)
   He fought for three rounds and won. (On walczył przez trzy rundy i wygrał.)
 2. battle ****
  • walczyć, toczyć bitwę (z czymś) [przechodni/nieprzechodni]
   I don't want to battle with you any longer. (Nie chcę prowadzić dłużej z tobą wojny.)
   He battled with his thoughts for a long time before he made a decision. (Długo toczył bitwę ze swoimi myślami, zanim podjął decyzję.)
 3. campaign *****
  • walczyć (np. o coś albo przeciwko czemuś) [nieprzechodni]
   They are campaigning against the nuclear power house in their city. (Oni walczą przeciwko elektrowni jądrowej w ich mieście.)
   The troops campaigned against a bigger army. (Oddziały walczyły przeciwko większej armii.)
 4. combat ***
  • walczyć, zwalczać [przechodni/nieprzechodni]
   He managed to combat his alcoholism. (On zdołał zwalczyć swój alkoholizm.)
   The authorities try to combat pollution. (Władze próbują zwalczać zanieczyszczenie.)
   They combated the unemployment in this area. (Oni walczyli z bezrobociem w tej okolicy.)
 5. contend **
 6. crusade *
  • walczyć (brać udział w krucjacie przeciwko czemuś)
 7. strive *
 8. scramble **
  • walczyć (o byt) [nieprzechodni]
   You have to scramble if you want to survive here. (Musisz walczyć o byt, jeśli chcesz tu przetrwać.)
   He had to scramble with no money and no job. (On musiał walczyć o byt bez pieniędzy i bez pracy.)
 9. skirmish
 10. jostle , także: justle
  • przepychać się łokciami, walczyć, rywalizować
   He jostled with me for a shirt in the shop. (On walczył ze mną o koszulę w sklepie.)
   They both jostled to get out of the building. (One obie przepychały się łokciami, by wydostać się z budynku.)
 11. scrabble
 12. see action
 13. joust
 14. militate
 15. throw hands , throw fists
phrasal verb
 1. face off
 2. slog it out BrE potocznie , slug it out potocznie
idiom
 1. take up the cudgels
 2. duke it out AmE

powered by  eTutor logo