"fight" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fight czasownik

fight + rzeczownik
Kolokacji: 223
fight fires • fight crime • fight terrorism • fight infection • fight AIDS • fight corruption • fight cancer • fight poverty • fight forces • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 53
2. fight crime = zwalczać przestępczość fight crime
3. fight terrorism = terroryzm walki fight terrorism
5. fight AIDS = walka AIDS fight AIDS
6. fight corruption = przeciwdziałać korupcji fight corruption
8. fight poverty = ubóstwo walki fight poverty
11. fight one's way = przepychać się, przedzierać się fight one's way
12. fight the time = walcz z czasem fight the time
14. fight an action = walcz z działaniem fight an action
15. fight monsters = potwory walki fight monsters
16. fight drugs = leki walki fight drugs
17. fight inflation = inflacja walki fight inflation
18. fight side = walka strona fight side
20. fight back tears = powstrzymywać łzy, powstrzymywać się od płaczu fight back tears
21. fight a duel = stoczyć pojedynek fight a duel
23. fight the urge = walcz z pragnieniem fight the urge
25. ability to fight = umiejętność na walkę ability to fight
28. fight troops = wojsko walki fight troops
29. fight demons = demony walki fight demons
32. way to fight = droga do walki way to fight
33. fight piracy = piractwo walki fight piracy
35. fight evil = zło walki fight evil
36. fight terrorists = terroryści walki fight terrorists
38. fight people = ludzie walki fight people
39. fight extradition = walka ekstradycja fight extradition
41. fight tears = łzy walki fight tears
42. fight ships = statki walki fight ships
43. fight attempts = próby walki fight attempts
44. fight discrimination = dyskryminacja walki fight discrimination
46. fight opponents = przeciwnicy walki fight opponents
47. fight words = słowa walki fight words
48. fight terror = walka przerażenie fight terror
49. fight Tyson = walka Tyson fight Tyson
51. fight insurgents = buntownicy walki fight insurgents
52. fight hunger = głód walki fight hunger
53. fight injustice = niesprawiedliwość walki fight injustice
czasownik + fight
Kolokacji: 72
die fighting • stop fighting • start fighting • keep fighting • continue fighting • begin fighting • help fight • vow to fight • ...
fight + przyimek
Kolokacji: 62
fight for • fight against • fight off • fight over • fight back • fight alongside • fight down • fight out • ...
fight + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 113
fight hard • fight bravely • successfully fight • fight fiercely • bitterly fought • fight valiantly • fight together • fight desperately • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.