fight = walka (bokserska)

Review: Fight Night Round 4

Źródło: http://pacejmiller.wordpress.com/2009/08/02/review-fight-night-round-4-part-i-features/

walka (bokserska)

fight = walka (bokserska)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Sometimes, fights are the shortest parts of the boxing events. = Czasami walki są najkrótszymi częściami wydarzeń bokserskich.