BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"przyciągać uwagę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyciągać uwagę" po polsku

przyciągać uwagę

 1. draw attention  
  He often draws attention to himself. (On często przyciąga uwagę do swojej osoby.)
  His comment drew my attention immediately. (Jego komentarz natychmiast przyciągnął moją uwagę.)
  It was Mark, who first drew my attention to this fact. (To Mark pierwszy przyciągnął moją uwagę do tego faktu.)
 2. cut a figure
czasownik
 1. attract attention  
  We've attracted too much attention. (Przyciągnęliśmy zbyt wiele uwagi.)
  She didn't want to attract any extra attention. (Ona nie chciała przyciągać żadnej dodatkowej uwagi.)
  I think you're going to attract a lot of attention out there. (Myślę, że przyciągniesz tam wiele uwagi.)
  link synonim: draw attention
 2. upstage
idiom
 1. beat the drum , także: bang the drum
phrasal verb
 1. push oneself forward
 1. attract publicity  

Powiązane zwroty — "przyciągać uwagę"

inne

"przyciągać uwagę" — Słownik kolokacji angielskich

draw attention kolokacja
 1. draw czasownik + attention rzeczownik = przyciągać uwagę
  Bardzo silna kolokacja

  In so doing, he drew the attention of several teachers.

  Podobne kolokacje:
attract attention kolokacja
 1. attract czasownik + attention rzeczownik = przyciągać uwagę
  Bardzo silna kolokacja

  The program had attracted the attention of the nation and the local fire department.

attract publicity kolokacja
 1. attract czasownik + publicity rzeczownik = przyciągać uwagę
  Silna kolokacja

  Walsh's leadership of the Commission attracted media attention and publicity.

cut a figure kolokacja
 1. cut czasownik + figure rzeczownik = przyciągać uwagę, sprawiać wrażenie
  Zwykła kolokacja

  Bonds was certain he had cut a sorry figure in the whole thing.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo