BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"attention" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

attention rzeczownik

rzeczownik + attention
Kolokacji: 15
media attention • press attention • world attention • emergency attention • attention of record labels • ...
attention + rzeczownik
Kolokacji: 9
attention span • attention deficit disorder • attention deficit hyperactivity disorder • attention disorder • attention deficit • ...
attention + czasownik
Kolokacji: 45
attention focuses • attention shifts • attention turns • attention wanders • attention goes • ...
czasownik + attention
Kolokacji: 112
pay attention • attract attention • draw attention • focus attention • call attention • gain attention • divert attention • distract attention • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 58
  • The program had attracted the attention of the nation and the local fire department.
  • He had not attracted the attention of police since then.
  • I really was pretty enough to attract the Serious attention of men?
  • No one wanted to attract the attention of the police.
  • Around 1850, the game started to attract the attention of the students.
  • By the age of 4 she had attracted international media attention.
  • For the life of me, I could not attract her attention.
  • Do your best not to attract his attention, which I hope will be on me.
  • When other young men tried to attract her attention she would have nothing to do with them.
  • The last thing he wanted was to attract her attention.
5. call attention = uwaga rozmowy telefonicznej call attention
16. seek attention = chciej zwrócić na siebie uwagę seek attention
27. return one's attention = wracać czyjś uwaga return one's attention
37. occupy one's attention = zajmować czyjś uwaga occupy one's attention
38. engage one's attention = interesować czyjś uwaga engage one's attention
40. earn attention = zdobądź uwagę earn attention
41. avoid attention = uniknij uwagi avoid attention
43. snap to attention = stawać na baczność, stać na baczność snap to attention
44. stand at attention = stawać na baczność, stać na baczność stand at attention
48. claim one's attention = twierdzić czyjś uwaga claim one's attention
50. switch one's attention = zmieniać czyjś uwaga switch one's attention
51. seize one's attention = chwytać czyjś uwaga seize one's attention
52. draw to one's attention = ciągnąć czyjś uwaga draw to one's attention
53. arrest one's attention = aresztowanie czyjś uwaga arrest one's attention
54. arouse attention = wzbudź uwagę arouse attention
55. show attention = uwaga widowiska show attention
56. pull one's attention = ciągnąć czyjś uwaga pull one's attention
57. stand to attention = stawać na baczność, stać na baczność stand to attention
58. provide attention = zapewnij uwagę provide attention
przymiotnik + attention
Kolokacji: 180
medical attention • immediate attention • special attention • close attention • full attention • particular attention • ...
przyimek + attention
Kolokacji: 16
of attention • without attention • at attention • for attention • on one's attention • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.