"get some attention" — Słownik kolokacji angielskich

get some attention kolokacja
Popularniejsza odmiana: get one's attention
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostań jakąś uwagę
  1. get czasownik + attention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We've got to get the attention of the police off you and on to something else.

powered by  eTutor logo