"get several attention" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: get one's attention
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostawać kilka uwaga
  1. get czasownik + attention rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We've got to get the attention of the police off you and on to something else.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo