BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"attract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

attract czasownik

attract + rzeczownik
Kolokacji: 330
attract attention • attract customers • attract tourists • attract thousands • attract investment • attract business • attract notice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 79
  • The program had attracted the attention of the nation and the local fire department.
  • He had not attracted the attention of police since then.
  • I really was pretty enough to attract the Serious attention of men?
  • No one wanted to attract the attention of the police.
  • Around 1850, the game started to attract the attention of the students.
  • For the life of me, I could not attract her attention.
  • Do your best not to attract his attention, which I hope will be on me.
  • When other young men tried to attract her attention she would have nothing to do with them.
  • The last thing he wanted was to attract her attention.
  • She did want to do something, however, to attract his attention.
6. attract thousands = przyciągnij tysiące attract thousands
8. attract support = przyciągnąć wsparcie attract support
9. attract business = przyciągaj przedsiębiorstwo attract business
14. attract fans = przyciągnij fanów attract fans
15. attract controversy = przyciągnij kontrowersję attract controversy
17. attract men = przyciągnij ludzi attract men
25. attract millions = przyciągnij miliony attract millions
26. attract companies = przyciągnij spółki attract companies
28. attract workers = przyciągnij robotników attract workers
29. attract capital = przynieś kapitał attract capital
30. attract families = przyciągnij rodziny attract families
31. attract readers = przyciągnij czytelników attract readers
32. attract birds = zwab ptaki attract birds
33. attract tenants = przyciągnij dzierżawców attract tenants
34. attract voters = przyciągnij wyborców attract voters
35. attract hundreds = przyciągnij sto attract hundreds
36. attract money = przyciągnij pieniądze attract money
38. attract publicity = przyciągać uwagę attract publicity
41. ability to attract = umiejętność przyciągnięcia ability to attract
42. effort to attract = wysiłek by przyciągnąć effort to attract
45. attract females = przyciągnij kobiety attract females
46. attract clients = przyciągnij klientów attract clients
47. attract a lot = przyciągnij dużo attract a lot
49. attract settlers = przyciągnij osadników attract settlers
51. attract shoppers = przyciągnij kupujących attract shoppers
52. attract advertisers = przyciągnij ogłoszeniodawców attract advertisers
53. attract users = przyciągnij użytkowników attract users
56. attract insects = zwab owady attract insects
57. attract teachers = przyciągnij nauczycieli attract teachers
58. attract a deal = przyciągnij umowę attract a deal
59. attract followers = gromadź wokół siebie wyznawców attract followers
60. attract pilgrims = przyciągnij pielgrzymów attract pilgrims
61. attract travelers = przyciągnij podróżnych attract travelers
62. attract children = przyciągnij dzieci attract children
63. attract candidates = przyciągnij kandydatów attract candidates
64. attract employees = przyciągnij pracowników attract employees
65. attract listeners = przyciągnij słuchaczy attract listeners
68. attract scholars = przyciągnij uczonych attract scholars
69. attract consumers = przyciągnij konsumentów attract consumers
70. attract one's share = przyciągać czyjś część attract one's share
72. attract professionals = przyciągnij profesjonalistów attract professionals
73. attract writers = przyciągnij pisarzy attract writers
75. attract teams = przyciągnij zespoły attract teams
76. attract sponsors = przyciągnij sponsorów attract sponsors
77. attract comment = przyciągnij komentarz attract comment
78. attract guests = przyciągnij gości attract guests
79. attract developers = przyciągnij developerów attract developers
czasownik + attract
Kolokacji: 20
help attract • fail to attract • hope to attract • continue to attract • expected to attract • tend to attract • try to attract • ...
attract + przyimek
Kolokacji: 37
attracted to • attract by • attract including • attract around • attracted because of • ...
attract + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 53
immediately attracted • strongly attracted • quickly attract • regularly attract • initially attract • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.