"attract women" — Słownik kolokacji angielskich

attract women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyciągnij kobiety
  1. attract czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So the groups now attract women 30 to 50 years old.

    Podobne kolokacje: