"attract money" — Słownik kolokacji angielskich

attract money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyciągnij pieniądze
  1. attract czasownik + money rzeczownik
    Silna kolokacja

    Stocks will have a hard time attracting money in the short run, analysts say.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo