"attract companies" — Słownik kolokacji angielskich

attract companies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyciągnij spółki
  1. attract czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The city bought the building in 1999, and hopes to attract high-tech companies.

powered by  eTutor logo