"attract a deal" — Słownik kolokacji angielskich

attract a deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyciągnij umowę
  1. attract czasownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The show attracted a great deal of media attention, featuring several times on national television.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo