"attract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

attract czasownik

attract + rzeczownik
Kolokacji: 330
attract attention • attract customers • attract tourists • attract thousands • attract investment • attract business • attract notice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 79
  • To attract customers, you must provide them what they want.
  • Most of the words used in the 1700s were to attract customers.
  • "Our hope is to attract new customers to the personal growth market."
  • You should always be thinking about how to attract new customers.
  • By the end of last May, it had attracted more than two million customers.
  • Last year, he added, the program helped attract more than one million customers.
  • The company has attracted 1.7 million customers to the plan in the 18 months since it was started.
  • He attracted new customers but not enough to save the company.
  • The project was the store's best hope for attracting new customers.
  • Again, the offer attracted more existing customers than new ones.
6. attract thousands = przyciągnij tysiące attract thousands
8. attract support = przyciągnąć wsparcie attract support
9. attract business = przyciągaj przedsiębiorstwo attract business
14. attract fans = przyciągnij fanów attract fans
15. attract controversy = przyciągnij kontrowersję attract controversy
17. attract men = przyciągnij ludzi attract men
25. attract millions = przyciągnij miliony attract millions
26. attract companies = przyciągnij spółki attract companies
28. attract workers = przyciągnij robotników attract workers
29. attract capital = przynieś kapitał attract capital
30. attract families = przyciągnij rodziny attract families
31. attract readers = przyciągnij czytelników attract readers
32. attract birds = zwab ptaki attract birds
33. attract tenants = przyciągnij dzierżawców attract tenants
34. attract voters = przyciągnij wyborców attract voters
35. attract hundreds = przyciągnij sto attract hundreds
36. attract money = przyciągnij pieniądze attract money
38. attract publicity = przyciągać uwagę attract publicity
41. ability to attract = umiejętność przyciągnięcia ability to attract
42. effort to attract = wysiłek by przyciągnąć effort to attract
45. attract females = przyciągnij kobiety attract females
46. attract clients = przyciągnij klientów attract clients
47. attract a lot = przyciągnij dużo attract a lot
49. attract settlers = przyciągnij osadników attract settlers
51. attract shoppers = przyciągnij kupujących attract shoppers
52. attract advertisers = przyciągnij ogłoszeniodawców attract advertisers
53. attract users = przyciągnij użytkowników attract users
56. attract insects = zwab owady attract insects
57. attract teachers = przyciągnij nauczycieli attract teachers
58. attract a deal = przyciągnij umowę attract a deal
59. attract followers = gromadź wokół siebie wyznawców attract followers
60. attract pilgrims = przyciągnij pielgrzymów attract pilgrims
61. attract travelers = przyciągnij podróżnych attract travelers
62. attract children = przyciągnij dzieci attract children
63. attract candidates = przyciągnij kandydatów attract candidates
64. attract employees = przyciągnij pracowników attract employees
65. attract listeners = przyciągnij słuchaczy attract listeners
68. attract scholars = przyciągnij uczonych attract scholars
69. attract consumers = przyciągnij konsumentów attract consumers
70. attract one's share = przyciągać czyjś część attract one's share
72. attract professionals = przyciągnij profesjonalistów attract professionals
73. attract writers = przyciągnij pisarzy attract writers
75. attract teams = przyciągnij zespoły attract teams
76. attract sponsors = przyciągnij sponsorów attract sponsors
77. attract comment = przyciągnij komentarz attract comment
78. attract guests = przyciągnij gości attract guests
79. attract developers = przyciągnij developerów attract developers
czasownik + attract
Kolokacji: 20
help attract • fail to attract • hope to attract • continue to attract • expected to attract • tend to attract • try to attract • ...
attract + przyimek
Kolokacji: 37
attracted to • attract by • attract including • attract around • attracted because of • ...
attract + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 53
immediately attracted • strongly attracted • quickly attract • regularly attract • initially attract • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.