BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"przyciągać czyjąś uwagę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyciągać czyjąś uwagę" po polsku

 1. draw attention  
  He often draws attention to himself. (On często przyciąga uwagę do swojej osoby.)
  His comment drew my attention immediately. (Jego komentarz natychmiast przyciągnął moją uwagę.)
  It was Mark, who first drew my attention to this fact. (To Mark pierwszy przyciągnął moją uwagę do tego faktu.)
 2. cut a figure
czasownik
 1. attract attention  
  We've attracted too much attention. (Przyciągnęliśmy zbyt wiele uwagi.)
  She didn't want to attract any extra attention. (Ona nie chciała przyciągać żadnej dodatkowej uwagi.)
  I think you're going to attract a lot of attention out there. (Myślę, że przyciągniesz tam wiele uwagi.)
  link synonim: draw attention
 2. upstage
idiom
 1. beat the drum , także: bang the drum
phrasal verb
 1. push oneself forward
 1. attract publicity  

przyciągać czyjąś uwagę

 1. attract somebody's attention  
  to draw someone's attention

Powiązane zwroty — "przyciągać czyjąś uwagę"

inne

powered by  eTutor logo