"kill" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

kill czasownik

kill + rzeczownik
Kolokacji: 325
kill thousands • kill animals • kill bacteria • kill Jews • kill dozens • kill millions • kill prisoners • kill Bill • kill children • kill time • ...
czasownik + kill
Kolokacji: 90
believed to have been killed • start killing • plot to kill • threaten to kill • end up killing • intend to kill • try to kill • attempt to kill • ...
kill + przyimek
Kolokacji: 56
kill off • killed by • killed during • killed since • killed in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 37
1. kill off = wymorduj kill off
2. killed by = zabity przez killed by
4. killed in = zabity w killed in
5. killed since = zabity od tej pory killed since
6. killed near = zabity blisko killed near
7. kill before = zabij wcześniej kill before
8. kill without = zabij na zewnątrz kill without
9. kill within = zabij wewnątrz kill within
10. killed at = zabity przy killed at
11. killed after = zabity potem killed after
12. killed on = zabity na killed on
13. kill for = zabijać dla kill for
14. kill over = zabijać ponad kill over
15. killed under = zabity poniżej killed under
18. kill around = zabij wokół kill around
20. kill through = zabij całkowicie kill through
21. kill from = zabijać z kill from
22. kill about = zabijać około kill about
23. kill to = zabijać aby kill to
24. killed outside = zabity na zewnątrz killed outside
25. kill of = zabijać z kill of
26. kill into = zabijać do kill into
27. kill aboard = zabij na pokładzie kill aboard
28. killed between = zabity pośrodku killed between
29. killed while = zabity podczas gdy killed while
30. killed along with = zabity wraz z killed along with
31. kill against = zabijać przeciwko kill against
32. killed off in = wymordowany w killed off in
33. kill out of = zabijać na zewnątrz z kill out of
35. kill except = zabijać tyle że kill except
36. killed inside = zabity do środka killed inside
37. kill because = zabijać ponieważ kill because
kill + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 89
accidentally kill • killed instantly • eventually kill • actually kill • finally kill • killed immediately • later killed • killed earlier • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.