"killed during" — Słownik kolokacji angielskich

killed during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabity podczas
  1. kill czasownik + during przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Some 30 people were killed in political violence during the campaign period.

    Podobne kolokacje: