ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"kill" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

kill czasownik

kill + rzeczownik
Kolokacji: 325
kill thousands • kill animals • kill bacteria • kill Jews • kill dozens • kill millions • kill prisoners • kill Bill • kill children • kill time • ...
czasownik + kill
Kolokacji: 90
believed to have been killed • start killing • plot to kill • threaten to kill • end up killing • intend to kill • try to kill • attempt to kill • ...
kill + przyimek
Kolokacji: 56
kill off • killed by • killed during • killed since • killed in • ...
kill + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 89
accidentally kill • killed instantly • eventually kill • actually kill • finally kill • killed immediately • later killed • killed earlier • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.