ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"kill prisoners" — Słownik kolokacji angielskich

kill prisoners kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabij więźniów
  1. kill czasownik + prisoner rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Many English leaders of the battle were killed or taken prisoner.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo