BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"kill bacteria" — Słownik kolokacji angielskich

kill bacteria kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabij bakterie
  1. kill czasownik + bacteria rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is able to kill bacteria and algae, among other things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo