ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"house prisoners" — Słownik kolokacji angielskich

house prisoners kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więźniowie domu
  1. house czasownik + prisoner rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The state now houses 12,000 prisoners at a cost of $500 million a year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo