"kill one's pilot" — Słownik kolokacji angielskich

kill one's pilot kolokacja
Popularniejsza odmiana: pilot is killed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabijać czyjś pilot
  1. kill czasownik + pilot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The pilot and 12 people on the ground were killed, including four children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo